چهارشنبه 24 مهر 1398 | Wednesday 16 October 2019

 

   

 گزارش هزینه کرد ستاد سمن ها  گزارش تامین اعتبار ستاد

 

در راستای بهبود عملکرد ستاد توان افزایی، بنا به دستور رئیس ستاد، نماینده ی خزانه دار(معاون مالی واداری)، گزارش عملکرد در خصوص شفافیت مالی را در اختیار سمن ها قرار داده است. بدیهی است تلاش بر این است تا گزارش ارائه شده به ساده ترین شکل ممکن در اختیار سمن های محترم شهر تهران قرار گیرد.

 

 

Template Design:Dima Group