شنبه 30 شهريور 1398 | Saturday 21 September 2019

 

نشست انجمن معتادان گمنام در ستاد سمن های شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران، دومین جلسه ماهانه هیئت نمایندگان کمیته شهری مرکز ناحیه ۳ تهران انجمن معتادان گمنام در محل ستاد سمن‌های شهر تهران برگزار شد.

Template Design:Dima Group