چهارشنبه 24 مهر 1398 | Wednesday 16 October 2019

 

ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران برگزار می کند
ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران، پس از بررسی انتظارات تشکل‎ها، حاصل از خروجی سلسله نشست‌های هم اندیشی توسعه پایدار،همچنین همسو با ماموریت سازمانی خود مبنی بر . . . ایجاد زمینه ارتباط تشکل‌های شهر تهران با مجموعه مدیریت شهری، نگارش «طرح ارتباط داوطلبانه سازمان‌های مردم‌نهاد با شورای اسلامی شهر تهران در قالب گروه‌های تخصصی» را آغاز کرده ‌است. پیش‌نویس این طرح با هدف ایجاد بستر تعامل تشکل‌ها با کمیسیون‌ها و کمیته‌های شورای شهر تهران تهیه شده و تلاش خواهد شد پس از تکمیل این طرح توسط نظرات تشکل‎ها، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود تا در صورت همکاری آنها ، تشکل‌ها به‌عنوان مشاور در زمینه‌های مختلف، مانند تصمیم‎سازی، شورا را همراهی کنند.

ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران، پس از بررسی انتظارات تشکل‎ها، حاصل از خروجی سلسله نشست‌های هم اندیشی توسعه پایدار،(خبرنامه) همچنین همسو با ماموریت سازمانی خود مبنی بر ایجاد زمینه ارتباط تشکل‌های شهر تهران با مجموعه مدیریت شهری، نگارش «طرح ارتباط داوطلبانه سازمان‌های مردم‌نهاد با شورای اسلامی شهر تهران در قالب گروه‌های تخصصی» را آغاز کرده ‌است. پیش‌نویس این طرح با هدف ایجاد بستر تعامل تشکل‌ها با کمیسیون‌ها و کمیته‌های شورای شهر تهران تهیه شده و تلاش خواهد شد پس از تکمیل این طرح توسط نظرات تشکل‎ها، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود تا در صورت همکاری آنها ، تشکل‌ها به‌عنوان مشاور در زمینه‌های مختلف، مانند تصمیم‎سازی، شورا را همراهی کنند.

  با درنظر گرفتن ارتباط زمینه فعالیت تشکل‌ها با چارت سازمانی شورای شهر و بررسی نظرات شورای مرکزی ستاد توان‌افزایی، تعداد 12 گروه در پیش‎نویس طرح مربوطه پیشنهاد شده ‌است.

 • حمل و نقل و ترافیک
 • محیط زیست و خدمات شهری
 • سلامت
 • اجتماعی
 • حقوق و تکالیف شهروندی
 • ورزش و اوقات فراغت
 • گردشگری و میراث فرهنگی
 • عمران، معماری و شهرسازی
 • ایمنی و مدیریت بحران
 • دینی و مذهبی
 • فرهنگی
 • هنری

تشکل‌های علاقمند به همکاری در «طرح ارتباط داوطلبانه سازمان‌های مردم‌نهاد با شورای اسلامی شهر تهران» می‌توانند پس از مطالعه پیش‌نویس تهیه شده، ضمن ارائه نظرات خود در خصوص این طرح، فرم اعلام آمادگی برای همکاری در گروه‌های تخصصی ارتباط داوطلبانه با شورای شهر تهران را تکمیل کنند. همچنین ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، به منظور شفاف‌سازی و پاسخ به هرگونه ابهام و پرسش در خصوص طرح ارائه شده، در نظر دارد جلساتی با حضور تشکل‌ها برگزار نماید.

 

 

Template Design:Dima Group